Barnforskningen

Kund: BarnforskningenBarnforskningen och Yellon i hjärtligt samarbete

I mitten av maj lanserade Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus sin första publika insamlingskampanj, som ett resultat av ett ideellt projekt och ett långsiktigt samarbete med oss på Yellon. Förutom insamlingskampanjen har vi även bidragit med en kommunikationsstrategi, ny logotyp och profil samt en förfinad webbplats.
Målsättningen med insamlingskampanjen är att samla in en halv miljon kronor för att producera en barnbok som ska finnas på alla barnsjukvårdsavdelningar och familjecentraler i landet. Insamlingskampanjen bygger på crowdfunding där en central del utgörs av en så kallad pledgefilm som tar ansats i frågor som barn ställer som är svåra att ge svar på.
Syftet är att kunna göra en bok som förklarar allvarliga och kroniska sjukdomar på ett sätt som barn kan förstå. Den ska fungera som ett utbildningsmaterial och öppna för samtal mellan barn, föräldrar och mor- och farföräldrar.